Wigilia Świąt Narodzenia Pańskiego 2020

„Siostry i Bracia, nasze życie przypomina o upadku, nasze dokonania […] przypominają, jak daleko odeszliśmy od Pana. Ale to co Bóg czyni, do czego Bóg nas zaprasza, droga, którą On proponuje, pokazuje jak wiele może się zmienić i zmienia, jeśli żyjemy według […] Bożego Ducha” – mówił ks. Piotr Gaś w czasie nabożeństwa w Wigilię Narodzenia Pańskiego 2020. 

Tekst kazalny: Księga Izajasza 12, 1 – 10