Wielki Piątek, 2 kwietnia 2021 – ks. Piotr Gaś

Tekst kazalny: Iz 52, 13 – 15; 53, 1 – 12 

„[…] Wtedy niektórym wydawało się, że świat się zatrzymał. Byli w iluzji. Świat się nie zatrzymał, żył swoimi sprawami. Dziś, w Wielki Piątek, świat tez się nie zatrzymuje, idzie swoją drogą. Ale to nie zmienia faktu, że to, co się stało tam, na Golgocie, dotyczy świata, […] całego świata” – przypomniał w czasie nabożeństwa wielkopiątkowego ks. Piotr Gaś.