W poszukiwaniu Słowa, wigilia Bożego Narodzenia 2019

W poszukiwaniu Słowa, wigilia Bożego Narodzenia 2019

„[…] Świątynia zaistniała, ale wiemy z historii, że znowu została zburzona. I wydaje się, że to, co miało być ocaleniem i stawało się nadzieją, także w czasach Jezusa, legło gdzieś w gruzach. Izrael znowu przestał istnieć, został rozproszony.
Czy proroctwo Pana spełnia się zatem?
Czy warto polegać na proroctwie Pana?
Czy Bóg zawiódł znowu?
Czy Bóg bawi się naszymi drogami i losami?
Czy Bóg faktycznie wyrywa, ocala, ratuje?”

O tym jak i czy sprawdzają się słowa proroków mówi ks. Piotr Gaś w swoim rozważaniu, w wigilię Bożego Narodzenia. Kazanie oparte jest na słowach z Księgi Ezechiela, z rozdziału 37, wersy od 24.

Nabożeństwo w wersji wideo na naszym kanale YouTube.

I jeszcze informacja o koncercie i zbiórce na małego Mirka. Przeczytajcie i przyjdźcie na koncert 😀 Jeśli nie możecie, zastanówcie się nad dołączeniem do zbiórki? Wszystkie informacje znajdziecie tutaj ❤️