W poszukiwaniu Słowa, Święto nadania Zbawicielowi imienia Jezus, 1 stycznia 2020

W poszukiwaniu Słowa, 1 stycznia 2020

„To jest rok darowany nam przez Pana. Mamy z ufnością, wdzięcznością i radością wejść w ten rok. A jednocześnie jesteśmy zachęceni do tego, byśmy przyjmowali każdą chwilę tego roku tak, jak Bóg chce: z wdzięcznością i dziękczynieniem” – tak mówił dzisiaj, w Święto nadania Zbawicielowi imienia Jezus, ks. Piotr Gaś, który rozważał dla nas fragment Listu do Galatów.

Tekst kazalny: List do Galatów 4, 4-7

Nabożeństwo z kościoła Św. Trójcy w Warszawie, do obejrzenia na wideo pod tym linkiem.

I jeszcze informacja o koncercie i zbiórce pieniędzy na leczenie dla małego Mirka. Przeczytajcie i przyjdźcie na koncert 😀 Jeśli nie możecie, zastanówcie się nad dołączeniem do zbiórki? Wszystkie informacje znajdziecie tutaj ❤️