W poszukiwaniu Słowa, Środa Popielcowa 2020, diakon Małgorzata Gaś

Rozpoczęliśmy dzisiaj czas pasyjny.
„Pokuta zawsze rozpoczyna się od smutku. Nie może być inaczej” – przypominała diakon Małgorzata Gaś w rozważaniu Słowa Bożego w Środę Popielcową.

Posłuchajmy całości podcastu z rozważaniem.

Tekst kazalny: 2Kor, 7, 8-10