W poszukiwaniu Słowa, niedziela, 6 października 2019, ks. Piotr Gaś

W poszukiwaniu Słowa, 6 października 2019

„Wtedy, kiedy człowiek jest w konflikcie z Bogiem i z całą przyrodą, z drugim człowiekiem, praca traci […] walory radości i satysfakcji; staje się gorzkim chlebem. 
Siostry i Bracia, 
Pomyślmy „Dziękczynne Święto Żniw”, patrząc na to co mamy. Chciejmy uświadomić sobie, że na chleb, który mamy pracuje wielu. Nie tylko ci, którzy pracują bezpośrednio na roli. To jest praca wielu. 
Pomyślmy o tym, że nasza rola w tym świecie jest niezwykła, jest ważna. W swojej wolności i odpowiedzialności działamy, pracujemy, wpływamy na świat, który nas otacza. Wolno nam to czynić. 
Ale nie wolno nam pracować w taki sposób, że nasza praca staje się szkodą dla świata, dla drugiego człowieka” 

Tak mówił ks. Piotr Gaś w kazaniu wygłoszonym w oparciu o słowa z Księgi Izajasza. 
Przypominamy: dziś Kościół Ewangelicko-Augsburski obchodzi Dziękczynne Święto Żniw.

Całe nabożeństwo można zobaczyć na YouTube, wystarczy znaleźć „Luteranie w Warszawie” lub kliknąć link.