W poszukiwaniu Słowa: niedziela, 28 lipca 2019

„Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości”

W poszukiwaniu Słowa, niedziela 28 lipca 2019

Słowa czytania z Pierwszego listu św. Piotra do Rzymian rozważa ks. Piotr Gaś.

Całe nabożeństwo dostępne w formie wideo pod tym linkiem