W poszukiwaniu Słowa, niedziela, 25 sierpnia 2019

W poszukiwaniu Słowa, 25 sierpnia 2019

„Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą, i ścisną cię zewsząd. I zrównają cię z ziemią, i dzieci twoje w murach twoich wytępią, i nie zostawią z ciebie kamienia na kamieniu […]” Łk, 19, 43-44

Ksiądz Łukasz Zieliński dzieli się z nami swoimi bardzo osobistymi, ale dotykającymi i dotyczącymi nas wszystkich przemyśleniami nad fragmentem Ewangelii wg św. Łukasza.

Całość nabożeństwa z kościoła św. Trójcy, w formie wideo, można zobaczyć tutaj: