W poszukiwaniu Słowa, niedziela, 22 września 2019, ks. Piotr Gaś

W poszukiwaniu Słowa, 22 września 2019

Rozważając fragment Pierwszej Księgi Mojżeszowej, z rozdziału 28, wersy 10-19, ks. Piotr Gaś mówi:


„Niezwykła historia, ale ważna. Bóg nie błogosławi nieuczciwych metod i zachowań. Cel nie uświęca środków. Najbardziej szczytne cele nie mogą się wiązać z pójściem na skróty, z nieuczciwym zabieganiem o to. Bóg nie pochwala takich metod”.