W poszukiwaniu Słowa, niedziela 22 grudnia 2019, ks. Piotr Gaś

W poszukiwaniu Słowa, 22 grudnia 2019, ks. Piotr Gaś

„Apostoł Pański Paweł uczy zbór na nowo rozumienia pewnych pojęć, wartości, które Bóg przed nami otwiera. I robi to w dość specyficzny sposób: ucząc na nowo rozumienia słowa „tak” […] i słowa „nie” – mówi w rozważaniu Listu do Koryntian ks. Piotr Gaś, który pyta swoje zbór: „Znacie to słowo?”

Teksty liturgiczne i kazalne na czwartą niedzielę Adwentu, to: Iz 62,1-5; Łk 1,(26-38)39-56; 2 Kor 1,18-22