W poszukiwaniu Słowa, niedziela, 22 grudnia 2019, diakon Małgorzata Gaś

„Nawet Mojżesz próbował uchylić się od podjęcia misji wyprowadzenia Izraelitów z niewoli egipskiej. Sądzę, że tym bardziej godna podziwu jest postawa Marii, która może być dla nas wzorem posłuszeństwa wobec Boga.
Bóg powierza jej wypełnienie ważnego zadania w jego planach wobec ludzkości i Maria od razu się zgadza, bo chce być Bogu posłuszna” – mówiła w rozważaniu Słowa Bożego diakon Małgorzata Gaś.

Teksty liturgiczne i kazalne na czwartą niedzielę Adwentu, to: Iz 62,1-5; Łk 1,(26-38)39-56; 2 Kor 1,18-22

Całe nabożeństwo na naszej stronie w serwisie YouTube.