W poszukiwaniu Słowa, niedziela 2 lutego 2020, ks. Piotr Gaś

W poszukiwaniu Słowa, 2 lutego 2020

„Żyjąc wedle wskazań Chrystusa mamy pójść czasem tak jak Mojżesz: bez szans. Nie mając nic, prócz jednego: Tego, który jest najważniejszy i największy: Boga” – mówił w rozważaniu Słowa Bożego ks. Piotr Gaś. 

Tekst kazalny: Obj 1,9-18

Nabożeństwo można zobaczyć na YouTube, „Luteranie w Warszawie”.