W poszukiwaniu Słowa, niedziela 19 stycznia 2020, ks. bp. Jerzy Samiec

W poszukiwaniu Słowa, 19 stycznia 2020

„My, ewangelicy, bardzo mocno podkreślamy tę indywidualną odpowiedzialność za swoje życie, za swoją wiarę, za swoje podejście do Boga, za podejmowane decyzje. […]  Jesteśmy odpowiedzialni za to, w jakich warunkach przyjdzie żyć następnym pokoleniom.  Czy uniesiemy tę odpowiedzialność?” – pytał dziś ks. bp. Jerzy Samiec w rozważaniu Słowa Bożego, mówiąc między innymi o ekologii i kwestiach odpowiedzialności za miejsce, w którym mieszkamy. Posłuchajcie całości podcastu. 

Tekst kazalny: Jr 14,1(2)3-4(5.6)7-9

Całość nabożeństwa na YouTube. Wystarczy kliknąć.