W poszukiwaniu Słowa, niedziela 19 stycznia 2020, diakon Małgorzata Gaś

W poszukiwaniu Słowa, 19 stycznia 2020, rozważanie wieczorne

„Chrześcijanie nie dzielą ludzi na lepszych i gorszych. Są otwarci na kwestie równości płci, wieku, wykształcenia, wyznania, narodowości a nawet tożsamości płciowej. Czasami wbrew obowiązującej w ich otoczeniu narracji. Chrześcijanie nie dzielą ludzi, lecz dostrzegają potrzebujących, inaczej myślących. Wiedzą, że są zobowiązani do szacunku wobec tych, którzy stanowią mniejszość w społeczeństwie, którzy myślą i wybierają inaczej niż większość. […] Wolno nam się nie zgadać z tezami ludzi, którzy mają inny światopogląd, ale nie wolno nam ich poniżać […]” – mówiła w wieczornym rozważaniu Słowa Bożego diakon Małgorzata Gaś. 

Posłuchajcie całości podcastu. 

Tekst kazalny: Rz 12,9-16