W poszukiwaniu Słowa, nabożeństwo wieczorne, niedziela 22 marca 2020

Wieczorne rozważanie Słowa Bożego ks. Piotr Gaś oparł na haśle z „Biblii na co dzień”, przewidzianym na niedzielę 22 marca 2020: „W Chrystusie są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania”. List do Kolosan, 2,3 

 „Skarby mądrości i poznania, które są w Chrystusie – jak mówi Paweł – są ukryte. Trzeba je znaleźć, odkryć. W jaki sposób? Tak jak Bóg tego chce. […] Trzeba stanąć z pustymi rękami przed Bogiem. Trzeba niejako zaprzeczyć wszystkim swoim dotychczasowym doświadczeniom i trzeba posłuchać Chrystusa, który do nas mówi z kart Ewangelii”. 

Zapraszamy do wysłuchania całości rozważania w naszym podcaście! 

Nabożeństwo można zobaczyć na kanale „Luteranie w Warszawie”.