W poszukiwaniu Słowa na 31 sierpnia 2020

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! Ps 100,3

Nie jest On daleko od każdego z nas. Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy. Dz 17,27-28