W poszukiwaniu Słowa na 20 sierpnia 2020

Nienawiść powoduje spory, lecz miłość przykrywa wszystkie występki. Prz 10,12

Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. J 13,35