W poszukiwaniu Słowa, Epifania 2020, ks. Piotr Gaś

w poszukiwaniu Słowa 6 stycznia 2020

„Siostry i Bracia, skupię się dzisiaj na w sumie mało spektakularnym wątku w czytaniach” – tak zaczyna swoje rozważanie Pisma ks. Piotr Gaś, który mówi dalej w kazaniu: – „[…] To, co odsłania apostoł pokazuje, iż Bóg wybierając jako swój lud Izrael, nie zapomniał o innych ludach świata. […] To wszystko działo się w czasie. Musiało być i jest – nazwane, ale nie po to, by dzielić, nie po to, by jednych wywyższać kosztem innych, ale by uporządkować Boży plan, który dzieje się na przestrzeni wieków”. 

Tekst kazalny: List do Efezjan 3, 1-7
Pełne nabożeństwo z kościoła Św. Trójcy w Warszawie na YouTubie.

I jeszcze informacja o koncercie i zbiórce pieniędzy na leczenie dla małego Mirka. Przeczytajcie i przyjdźcie na koncert 😀 Jeśli nie możecie, zastanówcie się nad dołączeniem do zbiórki? Wszystkie informacje znajdziecie tutaj ❤️