W poszukiwaniu Słowa, czwartek 5 września 2019

„Jeśli Bóg wyznacza komuś jakieś zadanie, to również uzdalnia go do wykonania tego zadania. Najważniejsze jest, żeby chcieć Bogu służyć. Nie możemy więc mówić: ja mam tyle nauki, tyle zajęć pozalekcyjnych, że na nic nie starcza mi czasu. 
A może Bóg chce, żebyś służył mu, służyła mu w szkole?”
Diakon Małgorzata Gaś w rozważaniu na początek roku szkolnego zadaje pytania o naturę obowiązków i służby. 
Zapraszamy do słuchania, szczególnie dzieci i młodzież.

W poszukiwaniu Słowa, 5 września 2019