W poszukiwaniu Słowa, 31 października 2019, ks. Grzegorz Giemza

W poszukiwaniu Słowa, 31 października 2019

„Słuchaj Izraelu! PAN jest naszym Bogiem, PAN jedyny! Będziesz miłował PANA, twego Boga, z całego serca i z całej swojej duszy i z całej swojej siły”


Ten fragment z 5 Księgi Mojżeszowej, z rozdziału 6, był podstawą rozważania, które w kościele Św. Trójcy w Warszawie, w Pamiątkę Reformacji, 31 października 2019 roku poprowadził ks. Grzegorz Giemza, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej.

Ks. Giemza podkreślał, że słowa z piątej Księgi Mojżeszowej są podstawą całego judaizmu. Mówił także o Biblii i jej roli dzisiaj, dla nas:


„Dzisiaj też poszukujemy różnego rodzaju norm, według których możemy funkcjonować, układać swoje życie, rozstrzygać swoje problemy.
Reformacja wskazała na to, że Biblia jest taką normą dla naszego życia. 
Z tego wyrosła także nauka o usprawiedliwieniu. O tym, że człowiek jest bezradny wobec grzechu, że człowiek nie ma siły, żeby sam dotrzeć do zbawienia. Nie jest w stanie na to ani zapracować, ani zarobić. Wysiłki, nawet najlepsze, wydają się niewystarczające.
To, że Zbawienie, łaska, Boże zlitowanie się, Boże zwrócenie się do człowieka jest związane z Jego miłością, z Jego nastawieniem do nas. Z tym, że to On wybiera, że to On nas wybrał. Że to On nas stworzył. Że to on działa”.

Teksty liturgiczne na Pamiątkę Reformacji: Rz, 3,21-28, Mt, 5, 1-10(11-12), 5Mż, 6,4-9

Całe nabożeństwo na naszym kanale YouTube