W poszukiwaniu Słowa, 25 sierpnia 2019, nabożeństwo wieczorne

„Czy Bóg dzisiaj płacze?” – pyta ksiądz Piotr Gaś, rozważając fragment Ewangelii św. Łukasza – „Nie przypisujmy Bogu nikczemności, podłości, która ma być rzekomym wykonaniem sądu nad światem. To moje i Twoje grzechy potępiają ten świat.”

Mamy szansę posłuchać innego rozważania opartego na Ewangelii wg św. Łukasza, z rozdziału 19.

W poszukiwaniu Słowa, 25 sierpnia 2019, nabożeństwo wieczorne