W poszukiwaniu Słowa, święto Narodzenia Pańskiego 2019, ks. Piotr Gaś

W poszukiwaniu Słowa, 25 grudnia 2019

„[…] Mamy dorastać nie do jakiegoś naszego wyobrażenia, co ma być światłością i dobrem, ale mamy dorastać do tej miary dobra i światła, które jest nam dane w Chrystusie. Bóg przyjął nas jako swoją własność i Bóg chce byśmy żyli jako jego dzieci w tym świecie […]”. 

Rozważanie Słowa Bożego na pierwszy dzień Świąt Narodzenia Pańskiego, oparte na Liście do Tytusa, 3 rozdział, wersy 4-7,  prowadzi ks. Piotr Gaś. 

Całość nabożeństwa w naszym serwisie na YouTube.

I jeszcze informacja o koncercie i zbiórce na małego Mirka. Przeczytajcie i przyjdźcie na koncert 😀 Jeśli nie możecie, zastanówcie się nad dołączeniem do zbiórki? Wszystkie informacje znajdziecie tutaj ❤️

https://www.linde.waw.pl/