W poszukiwaniu Słowa, niedziela, 18 sierpnia 2019

„Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie.”

W 9 niedzielę po Trójcy Świętej ks. Włodzimierz Nast prowadzi nas w rozważaniach opartych na czytaniu z Listu Apostoła Pawła do Filipian. Posłuchajmy.

Całe nabożeństwo, w formie wideo, można zobaczyć na naszym kanale Youtube.