W poszukiwaniu Słowa, 15 grudnia 2019

„Siostry i bracia, dlaczego uciekacie przed Bogiem?” – pyta, rozważając słowa Ewangelisty Łukasza, ksiądz Piotr Gaś – „Albo dlaczego słuchając, pozostawiacie to, co jest do was kierowane poprzez czytania i wykład Słowa, jako coś, co po prostu tak sobie płynie? Bez reakcji. To, co zapowiadał Jan Chrzciciel i co stało się, choć stało się lokalnie i w tamtym czasie, w swojej mocy i skutkach obejmuje także nasz czas. Bo Ten, który przyszedł, jest Panem poza czasem. I nikt już tego nie zmieni”.

Teksty liturgiczne 3 niedzieli w Adwencie:  Iz 40,1-11; 1 Kor 4,1-5; Łk 3,(1.2)3-14(15-17)18(19.20)

Nabożeństwo na YouTube, do zobaczenia w wersji wideo, pod tym linkiem.