W poszukiwaniu Słowa, niedziela, 11 sierpnia 2019

W 8 niedzielę po Trójcy Świętej ksiądz Piotr Gaś rozważa dla nas słowa proroka Izajasza 2, 1-5.

W poszukiwaniu Słowa, 11 sierpnia 2019

Całe niedzielne nabożeństwo z kościoła św. Trójcy w Warszawie do obejrzenia w naszym wideo.