W poszukiwaniu Słowa, 1 września 2019

„[…] Jezusowi Chrystusowi coraz trudniej jest się przebić przez nasze koncepcje, nasze doktryny, nasze myśli, nasze interpretacje. A przede wszystkim, przez naszą chrześcijańską pychę. Czasem zastanawiam się, czy gdyby Jezus pojawił się w kościołach różnych chrześcijańskich wyznań, tak niepozornie, niezapowiedzianie, to czy byłby rozpoznany?”
Ks. Łukasz Ostruszka rozważa wyznaczone na tę niedzielę czytanie z Księgi Hioba, 23.

Całe nabożeństwo na naszym kanale YouTube