Trzecia niedziela po Epifanii, rozważanie z niedzieli, 24 stycznia 2021

„Musimy uważać, Siostry i Bracia, z tekstami biblijnymi, ale warto sobie uświadomić, że one mają swój kontekst, ważny kontekst, niezwykle ważny kontekst” – przypomniał na początku rozważania tekstu karalnego z Księgi Rut, z rozdziału 1, wiersze 1-19a ks.Piotr Gaś. 

Jak dalej ks. Gaś poprowadził rozważanie? Zachęcamy do wysłuchania całości.