Słowo Boże na 7 września 2020

Twoje oczy są otwarte na wszystkie drogi ludzkie. Jr 32,19

Położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. 1 Tm 4,10