Rozważanie z pierwszej niedzieli po Epifanii, 10 stycznia 2021

„Chrystus zstępując do wód Jordanu jako Mesjasz, bez grzechu, zstąpił, by w obrazowy i symboliczny sposób wziąć na siebie cały brud, który inni zostawili – mówił w czasie dzisiejszego nabożeństwa ks. Piotr Gaś. 

Tekst kazalny: Rz 12, 1-8