Rozważanie z niedzieli przedpostnej, Estomihi, 14 lutego 2021

Tekst kazalny: Iz 58, 1-9a 

„[…] post powinniśmy także kojarzyć i łączyć z tym, co było dane człowiekowi w ogrodzie Eden: z wolnością i gotowością z rezygnacji z czegoś na rzecz czegoś innego”. 

Ks. Piotr Gaś