Rozważanie z nabożeństwa w Święto Epifanii, 6 stycznia 2021

„Uczeni w Piśnie umieli dać trafne odpowiedzi, ale nikt z nich nie poszedł do Betlejem, by pokłonić się Zbawicielowi. Innym pomogli odnaleźć, sami […] pozostali w ciemności” – mówił w czasie dzisiejszego nabożeństwa ks. Piotr Gaś. 

Tekst kazalny: Kazanie: Iz 60, 1-6