Rozważanie z nabożeństwa w Nowy Rok, Święto nadania Zbawicielowi imienia Jezus

„[…] Obietnice Bożej obecności, obietnice Bożej opieki są aktualne dla każdego z nas. To dlatego, że to Bóg tak zechciał, wybrał nas. Dlatego że przyszedł Chrystus na świat, że się narodził, aby dać pokój na tym świecie, dać pokój ludziom, zbawić nas” – mówił ks. Grzegorz Giemza w czasie nabożeństwa w dzień Nowego Roku, 1 stycznia 2021.

Tekst kazalny: 1 Mż 17, 1-5. 9-13