Rozważanie z nabożeństwa w niedzielę Invocavit, w pierwszą niedzielę pasyjną, 21 lutego 2021 roku.

Tekst kazalny: J 13, 21-30

„[…] jeśli nawet poprzez swoją historię jako członkowie kościoła jesteśmy obciążeniem dla Boga i wspólnoty, to Bóg się nie odwraca od człowieka. […] Co nie oznacza, że Bóg toleruje zło. Co nie oznacza, że Bóg nie odrzuca zła. Odrzuca zło, ale nie odrzuca tego, który zbłądził i popełnił grzech”. 

Ks. Piotr Gaś