Rozważanie z nabożeństwa w niedzielę, 21 marca 2021 – ks. Piotr Gaś

Tekst kazalny: Hi 19, 19 – 27 

„Bóg jest dumny z każdego, a szczególnie z tych, którzy w trudnych chwilach dochowują wiary” – mówił ks. Piotr Gaś na początku rozważania opartego na fragmencie z Księgi Hioba.