Rozważanie z nabożeństwa w niedzielę, 18 kwietnia 2021 – ks. Piotr Gaś

Tekst kazalny: Ez 34, 1.2.10-16.31 

„Bóg utożsamia się nie tylko z przewodzącymi, z władającymi, ale przede wszystkim z tymi, dla których została władza ustanowiona” – mówił dziś ks. Piotr Gaś w czasie nabożeństwa.