Rozważanie z nabożeństwa w Dniu Pokuty i Modlitwy, środa 17 lutego 2021

Tekst kazalny: Ps 51, 1-14 (15-21) 

„[…] wszystko, co się dzieje między Bogiem a Tobą, między Bogiem a mną ma być otoczone niejako niezwykłą intymnością, a nawet swego rodzaju tajemnicą. Natomiast owoce tego, co przeżywamy z Bogiem, rezultat tych chwil przeżywanych z Panem ma być dopiero widoczny, dostrzegany. Ma być potwierdzeniem tego, że nie zmarnowaliśmy czasu”. 

Ks. Piotr Gaś