Rozważanie z nabożeństwa pasyjnego, piątek, 26 lutego 2021

Tekst kazalny: Psalm 41, 10 

„[…] Bóg stając pomiędzy ludźmi, staje przy nich. Z całą swoją miłością, życzliwością, cierpliwością. I jest dla nich, i podąża wraz z nimi. Wszystkim towarzyszy”. 

Ks. Piotr Gaś