Rozważanie z nabożeństwa pasyjnego, piątek, 12 marca 2021

Tekst kazalny: Ewangelia Łukasza 22, 39-46

„Dzisiaj wyobrażamy sobie uczniów śpiących w ogrodzie Getsemani. Jest w nas pokusa, by ich mocno skrytykować. Ale zechciejmy sobie zadać pytanie, czy i mnie Jezus nie musi obudzić ze snu, bo nie dostrzegam tego, co naprawdę ważne? […] Bo nie zajmuję się tym, co najważniejsze?” – pytała diakon Małgorzata Gaś.