Rozważanie z Drugiej Niedzieli po Narodzeniu Pańskim, 3 stycznia 2020

„Każdy okres życia człowieka jest niezbędny i potrzebny” – przypominał dziś ks. bp Jerzy Samiec, rozważając Ewangelię Łukasza, rozdział 2, wersety 41-52.