Poranek ze Słowem, 26 marca 2020

Czwartek, 26 marca 2020

Wyznaję winę moją. Niepokoję się z powodu grzechu swego. Ps 38,19

Smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. 2 Kor 7,10