Poranek ze Słowem, 28 marca 2020

Sobota, 28 marca 2020

Pan ma upodobanie w tych, którzy się go boją, którzy ufają łasce jego. Ps 147,11

Jezus mówi: Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą, i matką. Mk 3,35