Poranek ze Słowem, 25 marca 2020

Przepraszamy za opóźnienie spowodowane awarią.

Środa, 25 marca 2020

Dzień Zwiastowania Marii Pannie

O, jak przewrotni jesteście! Tak jak gdyby można garncarza stawiać na równi z gliną! Jak gdyby dzieło mogło mówić o swoim twórcy: Nie on mnie stworzył, a garnek mówił o garncarzu: On nic nie umie! Iz 29,16

Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie. 1 P 5,5