Rozważanie na Wielką Sobotę 2020

Ks. Piotr Gaś oparł dzisiejsze rozważanie poranne na Ewangelii Mateusza, rozdział 27, od 57 wiersza.

Słowo do rozważania na dzisiaj:

Chociaż nasze winy świadczą przeciwko nam, uczyń, o Panie, jak ci każe twoje imię. Jr 14,7

Chrystus grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli. 1 P 2,24