classic

nowe automaty w dover downs

przychody w ciągu miesiąca wzrosła o 50,8% w ujęciu rocznym, do prawie 53,53 mld czk z 35,49 mld czk rok wcześniej.przychody achine wzrósł o 32,5% w ujęciu rocznym w kwietniu tego roku, do około klasie 3,61 mld czk z 2,72 mld czk w roku poprzednim.o komentarze na temat przyczyn wahań przychodów w ujęciu rocznym znajdują się w miesięcznych aktualizacjach firmy.lub za pierwsze cztery miesiące 2019 roku skumulowane przychody kasyno Paradise Co wzrosła o 17,2% w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniosła około 218,53 miliarda czk. nowe automaty w dover downs.