popular-news

casino di campione d'italia licenziamento dipendenti

Przychody GAN wyniosła £11,3 mln ($14,1 mln) za pierwsze półrocze 2019 roku, wzrost o 145% w ujęciu rocznym, EBITDA - £3 mln, wzrost o 3%.Przychody z gier na prawdziwe pieniądze wzrosła o 103% i wyniósł 4,3 mln zł, podczas gdy przychody z wirtualnych gier-2,3 mln funtów, a więc o 8% więcej.Koszty GAN w pierwszym półroczu wzrosły o 31% i wyniosły 10,5 mln zł, głównie ze względu na koszty dystrybucji, które wyniosły 6,2 mln funtów.Dużą część wzrostu przychodów dostawca łączy się z rynkiem USA, który miał 78% przychodów netto za okres, podczas gdy 21% przypada na Europę.W styczniu GAN poinformowała o planach dużej ekspansji USA w partnerstwie z FanDuel i od tej pory obsługuje uruchamianie online zakładów sportowych w New Jersey i Pensylwanii.W rezultacie przychody w USA wzrosła o 210% w porównaniu z rokiem poprzednim, do £6,6 mln, przy czym dostawca wyjaśnił to w szybkim przyspieszeniem online zakładów sportowych w USA.Dostawca również obserwował rozwój na innych rynkach europejskich, dochodem B2C do 600% do 600 000 zł, a dochodem Włoch do 6%, do 1,8 mln New Jersey, jeden z najważniejszych amerykańskich miast GAN, ponownie zwiększył łączne przychody z gier w sierpniu z ogólnym dochodem od gier na 16% w ciągu miesiąca. casino di campione d'italia licenziamento dipendenti.