text

aturan main texas holdem poker

SJM Holdings Limited, operator hoteli i kasyn z siedzibą w Makau, poinformowała o kilku zmianach w radzie nadzorczej po Rocznego Walnego zgromadzenia 12 czerwca.Zmiany te doprowadziły do tego, że 96-letni Stanley Ho, człowiek, któremu często przypisuje się sukces hazardu w Makau, w końcu podał się do dymisji, ponieważ firma potwierdziła jego odejście ze stanowiska prezesa i dyrektora wykonawczego.SJM Holdings ogłosiła w kwietniu, że to będzie mieć miejsce, a teraz przystępuje do pełnienia swojej roli honorowego przewodniczącego.Komentując dziedzictwo Ho, Zarząd SJM w swoim oświadczeniu stwierdził: "ДокторХо słusznie został uznany za ojca-założyciela branży gier w Makau, która przez pewien czas była największym na świecie pod względem przychodów.Pod wizjonerem kierownictwem doktora Ho Grupa osiągnęła znaczny wzrost w ciągu ostatniej dekady."Zarząd wyraża szczerą wdzięczność doktorowi Ho za jego nieoceniony wkład w tworzenie solidnych podstaw do dalszego rozwoju Firmy w przyszłości".W ogłoszeniu jest również szczegółowo mówiło się, że córka Stanley Ho, Daisy Ho Chiu Fung, został mianowany następcą Stanley Ho na stanowisku prezesa zarządu w uzupełnieniu do istniejącego stanowiska dyrektora wykonawczego firmy, która została wybrana na to stanowisko w czerwcu 2017 rokuKilku dyrektorów również zostały przypisane сопредседателями.Wśród nich Timothy Flc Tsun Tin i Angela Posła Leong On Kay.W ten sposób, Shu Fai został również powołany na stanowisko zastępcy przewodniczącego, w dodatku do jego obecnej roli dyrektora wykonawczego i dyrektora generalnego SJM Holdings.Na wypadek, gdyby ta szuranie rad nadzorczych zbyt trudne do zrozumienia lub mylące, firma wydała zaktualizowaną listę "Dyrektorów i ich rola i funkcje". aturan main texas holdem poker.