news

bóstwo grzech pierworodny 2 miejsca na pancerz

Raketech poinformowała o organizowaniu gier firmy partnerskiej Lead Republik, zarejestrowaną na Malcie i odbierający dochód głównie w Kanadzie, Nowej Zelandii i Niemczech.Dzięki transakcji w wysokości 1,4 mln euro (1,6 mln dolarów) Raketech spodziewa się, że jej przychody poza Skandynawią wzrośnie do około 20% całkowitych przychodów grupy.Opłata obejmuje możliwość dodatkowych opłat w zależności od wykonania.Oscar Muhlbach, dyrektor generalny Raketech, powiedział: "To zakup tyka wiele strategicznych pudełek, ponieważ ono daje nam dalszy ślad na rynkach, które są ważne dla naszych kluczowych partnerów, w tym samym czasie przyczynia się do technicznego know-how w postaci wysokiej jakości technicznej platformy, a także kompetencji w zakresie optymalizacji konwersji i płatnych mediów."Ponadto, bardzo się cieszę, że na pokładzie znajduje się genialny zespół Lead Republik i mogę stwierdzić, że sprzedawcy będą kontynuować swój udział w ciągu najbliższych 12 miesięcy, aby zapewnić płynną transmisję danych i przyspieszyć dalszą ekspansję na nowe rynki".Za cały rok 2019 przychody Raketech wyniosła 5,8 mln euro, zmniejszając się o 23% w ujęciu rocznym, podczas gdy skorygowany EBITDA wyniosła 2 mln euro, zmniejszając się o 56%.Muhlbach opisał miniony rok jako "bogaty w wydarzenia i trudny czas", częściowo dzięki szwedzkiego rynku, który był "szczególnie trudne". bóstwo grzech pierworodny 2 miejsca na pancerz.