classic

czy możesz wejść do kasyna z paszportem

Przychody Better Collective za cały rok 2020 wzrosła o 35% w ujęciu rocznym do €91,2 mln ($110,9 mln), podczas gdy organiczny wzrost do oddziału wyniósł 8%.EBITA do specjalnych artykułów również wzrosła o 34%, do wysokości 36,6 mln, podczas gdy przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wzrósł o 44% do €38,3 mln.W iv kwartale łączny dochód Better wzrósł o 88% do 36,7 mln euro, a organiczny wzrost wyniósł 32%.Przyczyniło się do tego przejęcie Atemi Group 1 października, kiedy obie firmy zakończone udaną integrację.Kwartał do kwartału to było podwojenie przychodów Better Collective, natomiast EBIT przed specjalnymi artykułami za kwartał wzrósł o 92% do 13,6 mln euro.Przepływ gotówki od operacj przed specjalnymi artykułami wzrosła o 35% do 10,1 mln euro, a łączna liczba nowych klientów-inwestorów wzrosła o 30% do 153 000 osób.Styczniowy przychód firmy wyniósł € 13 mln, wzrost o 78%.Z upływem docelowych wskaźników w latach 2018-2020 i wprowadzeniem сегментной sprawozdań zarządu Better Collective podjął decyzję o nowych celów finansowych na 2021 rok, w tym uzyskanie ponad 160 mln euro przychodów ze sprzedaży, ponad 50 mln euro EBITDA (a nie EBIT do specjalnych artykułów) i organiczny wzrost o ponad 20%.Йеспер Сегаард, dyrektor generalny Better Collective, powiedział: "Patrząc wstecz na niezwykły rok, cieszę się, że nasz biznes okazał się stabilny, i jestem dumny z tego, że osiągnęliśmy wysokie wyniki."Weszliśmy w 2021 roku w świetnej formie i dobrze przygotowani do pełnym wrażeń 2021 roku." czy możesz wejść do kasyna z paszportem.