gambling

wynalezienie kłamliwego kasyna

IGT odnotował spadek przychodów ze sprzedaży, skorygowanej EBITDA i zysku operacyjnego za rok 2015 wynalezienie kłamliwego kasyna. Wyniki skomplikowane nabyciem GTech IGT za $6,4 mld euro, które zakończyło się w kwietniu 2015 roku, po czym ostatnio większe zdjęcie firma przyjęła nazwę IGT.W ten sposób dostawca dostarczył wyniki zarówno na dzień bilansowy jak i na formalne podstawy.Проформные wyniki, które zazwyczaj dają lepsze wyobrażenie o podstawowej działalności firmy, stanowią łączne wyniki obu firm, choć oficjalnie nie zostały połączone do kwietnia.Na formalnej oparciu o przychody spadły o 12% w ujęciu rocznym, do $5,09 mld euro, w tym zmniejszenie równowartość 4% na stałej waluty podstawie.Skorygowana EBITDA spadła o 16% do $1,7 mld euro, co doprowadziło do spadku o 7% przy stosowaniu stałej waluty.Skorygowany zysk operacyjny obniżył się o 19% do $1,07 mld euro, czyli o 9% w przeliczeniu na stałą walutę.Zysk operacyjny spadł do 51% do $533 mln, co jest równoznaczne z 39% z uwzględnieniem stałej waluty.Poprawione wyniki wykluczają wpływ amortyzacji ceny zakupu, kosztów utrata wartości, koszty restrukturyzacji i niektórych jednorazowych artykułów, głównie związanych z operacjami, podczas gdy ciągłe zmiany kursów walutowych na 2015 rok są obliczane przy użyciu tych samych kursów walutowych, co w analogicznym okresie 2014 roku.Zadłużenie netto IGT na koniec 2015 roku wyniósł $7,71 mld w porównaniu z $2,64 mld rok wcześniej.Za czwarty kwartał 2014 roku przychody spadły o 3% do $1,37 mld na formalnej podstawie, chociaż w rzeczywistości wzrosła o 5% przy stosowaniu stałej waluty.Skorygowana EBITDA pozostała niezmieniona, że приравнивалось do wzrostu o 8% na stałej waluty podstawie.Skorygowany zysk operacyjny wzrósł o 9% do $293 mln, co stanowi wzrost o 17% przy stosowaniu stałej waluty.Zysk operacyjny spadł o 26% do $132 mln usd, spadek zmniejszył się do 15% przy niezmienionej walucie como jugar zynga poker con amigos. . "Zakończyliśmy rok transformacji silnym kwartałem dla naszych loterii i gier operacji, co pozwoliło nam osiągnąć wysoki poziom naszych wskaźników EBITDA" - powiedział Marco Sala, dyrektor generalny IGT"Jesteśmy pewni, że stworzyły solidny fundament, na którym będziemy mogli dalej prowadzić branży gier i rozwijać nasz biznes." Dyrektor finansowy Alberto Форнаро oświadczył, że uzyskane wyniki świadczą o "finansowej i operacyjnej dyscyplinie"firmy.On powiedział: "Możemy osiągnąć naszych celów synergii pierwszego roku na trzy miesiące wcześniej planu i wzrastali nasz wspólny cel synergii kosztów amerykańskie kasyno i nieruchomości rozrywkowe. "Kiedy patrzymy na 2016 rok prognozujemy wzrost naszych podstawowych operacji, podczas gdy oczekuje się, że dodatkowe efekty synergiczne złagodzić niektóre oczekiwane wiatry chumba casino darmowe zamiatania gotówki. "Nasza sytuacja finansowa jest trwały, co daje nam silną pozycję do osiągnięcia naszych celów rozwoju, dalszej redukcji zadłużenia i nagrody dla naszych akcjonariuszy." avis sur credit banque kasyno.