Poranek ze Słowem, Wielki Wtorek 2020

Wielki Wtorek 2020

Pan, król Izraela, jest pośród ciebie, już nie doznasz nieszczęścia.
So 3,15

Jezus rzekł do uczniów: Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to, jeszcze wiary nie macie?
Mk 4,40